Efektivní řízení lidských zdrojů a ovlivňování spokojenosti zaměstnanců v organizaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Efektivní řízení lidských zdrojů a ovlivňování spokojenosti zaměstnanců v organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Suchá, Marcela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:46Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:46Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28076
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá tématem efektivního řízení lidských zdrojů, pracovní spokojenosti a motivace. Její teoretická část je věnována výkladu těchto pojmů, krátkému pohledu do historie a jednotlivým teoriím. Dále se pak věnuje jednotlivým jejich oblastem jako např. cílům a úkolům řízení lidských zdrojů, personálním činnostem, faktorům ovlivňujících pracovní spokojenost a také motivací v praxi. V praktické části je pak pozornost zaměřena na dotazníkové šetření spokojenosti, které proběhlo v konkrétní společnosti.
dc.format 104
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject motivace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject styl vedení cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject organizační klima cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject human resources en
dc.subject human resources management en
dc.subject job satisfaction en
dc.subject motivation en
dc.subject communication en
dc.subject leadership style en
dc.subject corporate culture en
dc.subject organizational climate en
dc.subject survey en
dc.title Efektivní řízení lidských zdrojů a ovlivňování spokojenosti zaměstnanců v organizaci
dc.title.alternative Effective Human Resources Management and Influencing Staff Satisfaction in an Organization
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the effective management of human resources, employment of satisfaction and motivation. The theoretical part is devoted to the interpretation of these terms, short the point of view of history and different theories. It then focuses on particular areas such as their objectives and tasks of human resource management, personnel functi-ons, factors affecting pressed job satisfaction and motivation in practice. In the practical part is focused attention on the satisfaction survey, which was carried out in a particular society.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33516
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-21


Files in this item

Files Size Format View
suchá_2012_dp.pdf 2.468Mb PDF View/Open
suchá_2012_vp.doc 18.53Kb Microsoft Word View/Open
suchá_2012_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account