Trest v sociálních souvislostech

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Trest v sociálních souvislostech

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Trest v sociálních souvislostech
Autor: Sukdolák, Lukáš
Vedoucí: Jůzl, Miloslav
Abstrakt: Diplomová práce Trest v sociálních souvislostech se zabývá historickou přeměnou institutu trestu, jeho předělu z uplatňování soukromé spravedlnosti ve spravedlnost institucionální. Na jednotlivé vývojové oblasti je nahlíženo jak z pohledu práva, tak i jeho výchovného hlediska, tedy oblasti pedagogiky. Práce si klade za cíl prozkoumat dostupné materiály a provést komparaci co se týče amnestií udělovaných v Československu a v ČR, kdy hlavním cílem je zmapovaní a stručný popis toho, kdo byli hlavními protagonisté jednotlivých amnestií, na koho se amnestie vztahovaly a koho naopak pomíjely, dále pak kdy byly amnestie udíleny a jaké byly další s tím související okolnosti. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. V první zmíněné jsou vymezeny takové pojmy jako spravedlnost, právo a trest v kontextu náboženském, právně-filosofickém a sociologicko-psychologickém. Dále je rozebrán historický vývoj konceptu spravedlnosti a jednotlivých druhů trestů. V neposlední řadě je pojednáno o institutu milosti, rehabilitace, amnestie a abolice. Praktická část práce se soustředí na udělování amnestií v Československu a ČR od roku 1918 až po současnost s důrazem na amnestii z roku 2013. V závěru je provedena komparace udělování amnestií ve státech sousedících s naší republikou.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28093
Datum: 2012-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 33537


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
sukdolák_2012_dp.pdf 1.243Mb PDF Zobrazit/otevřít
sukdolák_2012_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
sukdolák_2012_op.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet