Vliv vnějších faktorů na produkci biogenních aminů u Lactobacillus rhamnosus

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Vliv vnějších faktorů na produkci biogenních aminů u Lactobacillus rhamnosus

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv vnějších faktorů na produkci biogenních aminů u Lactobacillus rhamnosus
Autor: Vítková, Lucie
Vedoucí: Buňková, Leona
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou biogenních aminů. Práce je rozdělena na teore-tickou část, která se zabývá jejich obecnou charakteristikou, výskytem v potravinách, bio-logickými účinky, faktory ovlivňující jejich vznik a metodami stanovení. Poslední teore-tická část je věnována obecné charakteristice rodu Lactobacillus. V praktické části práce jsou sledovány vnější podmínky ovlivňující produkci biogenních aminů kmenem Lactoba-cillus rhamnosus CCDM 289. Ke stanovení biogenních aminů byla použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie, zkoumaná bakterie byla schopná produkovat tyramin, spermin a spermidin. Nejvíce produkovaným biogenním aminem byl tyramin, nejvyšší koncentrace 350 mg.l-1 byla detekována v médiu obsahující laktózu v koncentraci 1 % (w/v) s počáteč-ním pH 5.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28249
Datum: 2014-01-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav technologie potravin
Studijní obor: Chemie a technologie potravin
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 33787


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vítková_2014_dp.pdf 1.744Mb PDF Zobrazit/otevřít
vítková_2014_vp.doc 74.48Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vítková_2014_op.doc 96Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet