Analýza marketingového prostředí firmy SaarGummi Czech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingového prostředí firmy SaarGummi Czech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Marunová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:22:10Z
dc.date.available 2010-07-14T16:22:10Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2825
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku marketingového prostředí společnosti SaarGummi Czech, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou základních celků. První teoretická část je věnována metodickému aparátu k analýzám, které jsou využívány při rozborech vnějšího a vnitřního prostředí firmy SaarGummi Czech, s.r.o., zabývající se výrobou těsnících systémů a lisované technické pryže pro automobilový průmysl. Druhá část je praktická a je věnována charakteristice firmy a zpracování analýz, které mají zobrazit skutečnosti ovlivňující významným způsobem chod firmy. V této části byl zároveň proveden stručný rozpis 4P marketingového mixu, se záměrem přiblížit nejen výrobek, ale i fungování dané firmy. Snahou bylo, aby z jednotlivých analýz vnějšího prostředí (STEP analýzy, analýza konkurence) vyplynuly jednak příležitosti, které by firma měla využít, ale na druhé straně i hrozby, kterým by se měla vyhnout, případně najít způsob, jak jim čelit. Z analýz vnitřního prostředí byly vyvozeny silné a slabé stránky společnosti, které mají strategický význam. cs
dc.format 63 s., 18 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1533624 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingové řízení cs
dc.subject strategický marketing cs
dc.subject marketingové plánování cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingové prostředí cs
dc.subject mikroprostředí cs
dc.subject makroprostředí cs
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing management en
dc.subject strategical marketing en
dc.subject marketing planning en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing evnironment en
dc.subject microenvironment en
dc.subject macroenvironment en
dc.title Analýza marketingového prostředí firmy SaarGummi Czech cs
dc.title.alternative Analysis of marketing environment of SaarGummi Czech en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated This Bachelor work is focused on the topic of marketing environment of SaarGummi Czech, s.r.o. company. This Bachelor work is divided into two main sections. The first theoretical is dedicated to a methodology for analyses employed to analyse external and internal environment of the company SaarGummi Czech, s.r.o., producer of rubber sealing systems and rubber moulded parts for automobile industry. The second part is a practical and focused on characteristic of company and processing analyses. They should represent actualities which have influence on progress of this company. There is also analyse of 4P marketing mix which has been done with intention to describe not only a product but working principles of the company itself. The main effort was with using analyses of external environmental (STEP analyses, analyses of competitors in industry sector) to discover market opportunities for the company that should take advantage of but also risks it should avoid. Using analyses of internal environment was deduced from strenghts and weakness which have strategical importance. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4820
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
marunová_2007_bp.pdf 1.462Mb PDF View/Open
marunová_2007_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
marunová_2007_op.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account