Přínos supervize pro pracovníky v sociálních službách v domovech pro seniory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Přínos supervize pro pracovníky v sociálních službách v domovech pro seniory

Show full item record

No preview available
Title: Přínos supervize pro pracovníky v sociálních službách v domovech pro seniory
Author: Rozsypalová, Miriam
Advisor: Balvín, Jaroslav
Abstract: Práce je zaměřena na supervizi v sociálních službách - v pomáhajících profesích, konkrétně je zaměřena na supervizi pracovníků v sociálních službách v domovech pro seniory. Je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části přibližujeme problematiku supervize a uvádíme výčet základních pojmů z oblasti supervize a sociální práce. Stručně jsou vymezena teoretická východiska, dále se zaměřujeme na proces super-vize jako takový, na její cíle, funkce a také překážky nebo možná rizika, se kterými je možno se nejčastěji setkat. Závěrečná kapitola je zaměřena na pomáhající profese, kon-krétně na pracovníky v sociálních službách, kde uvádíme definici tohoto pojmu a také nej-častější rizika, která s touto profesí souvisejí a kterými lze supervizí účinně předcházet. Praktická část je zaměřená na zmapování přínosu supervize očima pracovníků v sociálních službách, kteří se věnují péči o seniory v domovech pro seniory. Použitou metodou sběru dat byl dotazník. V praktické části předkládáme popis provedeného výzkumu a rovněž výsledky tohoto výzkumu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28266
Date: 2014-01-15
Availability: Bez omezení
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: B 33810


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
rozsypalová_2014_dp.pdf 1.427Mb PDF View/Open
rozsypalová_2014_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
rozsypalová_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account