Přínos supervize pro pracovníky v sociálních službách v domovech pro seniory

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Přínos supervize pro pracovníky v sociálních službách v domovech pro seniory

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Přínos supervize pro pracovníky v sociálních službách v domovech pro seniory
Autor: Rozsypalová, Miriam
Vedoucí: Balvín, Jaroslav
Abstrakt: Práce je zaměřena na supervizi v sociálních službách - v pomáhajících profesích, konkrétně je zaměřena na supervizi pracovníků v sociálních službách v domovech pro seniory. Je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části přibližujeme problematiku supervize a uvádíme výčet základních pojmů z oblasti supervize a sociální práce. Stručně jsou vymezena teoretická východiska, dále se zaměřujeme na proces super-vize jako takový, na její cíle, funkce a také překážky nebo možná rizika, se kterými je možno se nejčastěji setkat. Závěrečná kapitola je zaměřena na pomáhající profese, kon-krétně na pracovníky v sociálních službách, kde uvádíme definici tohoto pojmu a také nej-častější rizika, která s touto profesí souvisejí a kterými lze supervizí účinně předcházet. Praktická část je zaměřená na zmapování přínosu supervize očima pracovníků v sociálních službách, kteří se věnují péči o seniory v domovech pro seniory. Použitou metodou sběru dat byl dotazník. V praktické části předkládáme popis provedeného výzkumu a rovněž výsledky tohoto výzkumu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28266
Datum: 2014-01-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 33810


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
rozsypalová_2014_dp.pdf 1.427Mb PDF Zobrazit/otevřít
rozsypalová_2014_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
rozsypalová_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet