Business Correspondence: A Comparative Study of Authentic Business E-mails

DSpace Repository

Language: English čeština 

Business Correspondence: A Comparative Study of Authentic Business E-mails

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nemčoková, Katarína
dc.contributor.author Sedláčková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:03Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:03Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28298
dc.description.abstract Tato práce se zabývá obchodní korespondencí a analyzuje rozdíly v českých a anglických obchodních e-mailech. Tyto rozdíly jsou významné. Korpus anglických obchodních e-mailů, které psali v podniku čeští rodilí mluvčí, je analyzován. Ukazuje, že většina zaměstnanců je schopna psát anglické obchodní e-maily na dobré úrovni a také se dokáže přizpůsobit stylu psaní příjemce. Ne všichni autoři e-mailů jsou však způsobilí je psát. Tato práce ukazuje, že i v podniku zaměřeném na obchod se zahraničím jsou autoři e-mailů se špatnou angličtinou.
dc.format 41 s. (55 320 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obchodní korespondence cs
dc.subject český obchodní e-mail cs
dc.subject anglický obchodní e-mail cs
dc.subject zahraniční obchodní partner cs
dc.subject rozdíly cs
dc.subject výběr slov cs
dc.subject překlad cs
dc.subject podnik cs
dc.subject kultura cs
dc.subject business correspondence en
dc.subject Czech business e-mail en
dc.subject English business e-mail en
dc.subject foreign business partner en
dc.subject differences en
dc.subject selection of words en
dc.subject translating en
dc.subject company en
dc.subject culture en
dc.title Business Correspondence: A Comparative Study of Authentic Business E-mails
dc.title.alternative Business Correspondence: A Comparative Study of Authentic Business E-mails
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Miššíková, Gabriela
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated This work deals with business correspondence and analyzes differences in Czech and English business e-mails, which are significant. Corpus of English business e-mails written by Czech native speakers in a company is analyzed. It shows that most of employees are able to write the English business e-mail at the proper level and also adapt to the recipient's style of writing. However, not all writers are that qualified. This work shows that in a company focused on trading with foreigners are rather poor writers too.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 33868
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02
local.subject obchodní korespondence cs
local.subject elektronická komunikace cs
local.subject e-mail cs
local.subject angličtina cs
local.subject čeština cs
local.subject commercial correspondence en
local.subject electronic communication en
local.subject e-mail en
local.subject Czech language en
local.subject English language en


Files in this item

Files Size Format View
sedláčková_2013_dp.pdf 1.423Mb PDF View/Open
sedláčková_2013_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
sedláčková_2013_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account