Age management v sociálních službách ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Age management v sociálních službách ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Čalová, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:32Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:32Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28373
dc.description.abstract V diplomové práci se zabývám využíváním principů age managementu v organizacích poskytujících sociální služby ve Zlínském kraji. Teoretická část práce popisuje jednak obecnou charakteristiku managementu sociálních služeb, jeho legislativní ukotvení v ČR a odlišnosti, kterými se tato oblast vyznačuje, jednak popisuje koncept age managementu a možnosti širší aplikace v sociálních službách. V neposlední řadě se věnuje také staršímu pracovníkovi, jehož plnohodnotnému pracovnímu uplatnění mnohdy brání předsudky zaměstnavatelů, sociální vztahy na pracovištích i malá informovanost personalistů a klíčových pracovníků o problematice spojené se stárnutím zaměstnanců. Na teoretickou část navazuje část praktická, která byla realizována formou kvantitativního výzkumu dotazováním. Cílem výzkumu bylo zjistit výskyt age managementu na pracovištích poskytujících sociální služby ve Zlínském kraji.
dc.format 87 s. (153 774 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Age management cs
dc.subject management sociálních služeb cs
dc.subject starší pracovník cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject Age management en
dc.subject social services management en
dc.subject older worker en
dc.subject aging en
dc.title Age management v sociálních službách ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Age Management in Social Services in the Zlín Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated In my diploma thesis I focus on usage of age management principles in organizations providing social services in Zlín Region. The theoretical part describes both the general characteristics of social services manage-ment, its legislative framework in the Czech Republic and differences of this region; it also describes the concept of age management and possibilities of its wider application in social services. Last but not least, it focuses on an older worker, whose fully-fledged work life is often obstructed by prejudice of employers, social relationships at workplaces and lack of information from human resources officers and key workers about issues related to aging of employees. The theoretical part is followed by a practical part, which was realized in a form of quanti-tative questioning survey. The aim of the research was to determine the presence of age management at workplaces providing social services in Zlín Region.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33979
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
čalová_2014_dp.pdf 1.316Mb PDF View/Open
čalová_2014_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
čalová_2014_op.doc 16.30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account