Mentoring jako nástroj profesního rozvoje učitelů ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mentoring jako nástroj profesního rozvoje učitelů ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Lukášová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:57:52Z
dc.date.available 2015-03-08T20:57:52Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28431
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá mentoringem jako nástrojem profesního rozvoje učitelů. Teoretická část práce se skládá ze tří hlavních kapitol, z nichž první se zabývá učitelskou profesí z hlediska charakteristiky učitele, jeho kompetencí a profesního rozvoje formou dalšího vzdělávání učitelů a sebereflexe. Druhá kapitola se soustřeďuje na metodickou podporu učitelů a formy této podpory. Poslední kapitola teoretické části představuje mentoring ve školství jako jednu z efektivních forem metodické podpory učitelů a jako nástroj profesního rozvoje učitelů. Praktickou část tvoří kvantitativní výzkum, který je postaven na dotazníkovém šetření. Zaměřili jsme se na zjištění úrovně kvality výuky učitelů před poskytováním metodické podpory učitelům a po absolvování metodické podpory učitelů. Dále se snažíme zjistit, zda dochází k posunu vnímané kvality výuky u učitelů základních a středních škol ve Zlínském kraji v období před poskytováním metodické podpory učitelům a po jeho absolvování.
dc.format 189 (291 848 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mentoring cs
dc.subject metodická podpora učitelů cs
dc.subject profesní rozvoj učitelů cs
dc.subject kvalita vzdělávání cs
dc.subject mentoring en
dc.subject methodological support of teachers en
dc.subject professional development of teachers en
dc.subject educational quality en
dc.title Mentoring jako nástroj profesního rozvoje učitelů ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Mentoring as a Professional Development Tool for Teachers in the Zlín Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is concerned with mentoring as a tool for professional development of teachers. The theoretical part consists of three main chapters. The first one describes the teaching profession in terms of characteristics of teacher's competence and professional development through their further education and self-reflection. The second chapter focuses on methodological support of teachers and its forms. The last chapter presents mentoring in schools as one of the most effective forms of methodological support for teachers and as a tool of their professional development. The practical part includes quantitative research, which is based on a questionnaire survey. We focused on finding the level of teachers' teaching quality before providing them methodological support and after its completing. In addition, we try to determine whether there is advance in teacher´s perception of their teaching quality at elementary and secondary schools in the Zlin region in the period before providing the methodological support for teachers and after its completing.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34057
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
lukášová_2014_dp.pdf 6.239Mb PDF View/Open
lukášová_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
lukášová_2014_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account