Faktory ovlivňující trávení volného času mládeže ve městě Fryšták

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Faktory ovlivňující trávení volného času mládeže ve městě Fryšták

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Faktory ovlivňující trávení volného času mládeže ve městě Fryšták
Autor: Ševčíková, Sylva
Vedoucí: Suchánková, Eliška
Abstrakt: Volný čas mládeže a výběr konkrétních volnočasových aktivit je důležitou součástí života každého mladého člověka. Tato diplomová práce je zaměřena na faktory podílející se na utváření osobnosti jedince. Je zkoumán vliv vybraných vnitřních a vnějších faktorů na trávení volného času mládeže ve Fryštáku. Teoretická část práce je věnována pojmovému ukotvení problematiky volného času, výchově mimo vyučování včetně jejího pedagogického ovlivňování a charakteristice vývojového období dospívání. Samostatnou kapitolu tvoří vnitřní a vnější faktory, a jejich vliv na volný čas. Poslední kapitola teoretické části popisuje nabídku volnočasových aktivit ve Fryštáku, jako forem trávení volného času. V praktické části diplomové práce je formou kvantitativního výzkumu u respondentů 7. až 9. ročníků Základní školy Fryšták zjišťováno, zda, jakým způsobem a do jaké míry vybrané faktory ovlivňují trávení volného času mládeže. Na základě výsledků výzkumu jsou navrženy možnosti řešení dané problematiky, včetně rozšíření či úpravy stávající nabídky organizovaných volnočasových aktivit ve prospěch pozitivního utváření osobnosti mládeže ve Fryštáku.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28526
Datum: 2014-01-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 34177


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
ševčíková_2014_dp.pdf 3.170Mb PDF Zobrazit/otevřít
ševčíková_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
ševčíková_2014_op.doc 24.07Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet