Integrace handicapovaných dětí do běžných základních škol

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Integrace handicapovaných dětí do běžných základních škol

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Integrace handicapovaných dětí do běžných základních škol
Autor: Sentlová, Jana
Vedoucí: Muchová, Jiřina
Abstrakt: Ústředním tématem této bakalářské práce je integrace žáků s mentálním postižením do běžných základních škol. Teoretická část obsahuje všeobecné poznatky o mentálním postižení - mentální retardaci, o příčinách a také klasifikaci mentální retardace. Další kapitola teoretické části se zabývá vzděláváním osob s mentálním postižením. Hlavní tématický celek této části charakterizuje integraci žáků s mentálním postižením do hlavního proudu vzdělávání, jakožto jednu z nejnovějších forem vzdělávání dětí s takovým postižením. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum na téma: Charakteristika názorů učitelů 1.stupně základních škol okresu Uherského Hradiště na integraci žáků s mentálním postižením a analýza jejich postojů k této problematice. Jádrem výzkumu je rozbor a interpretace výsledků získaných dotazníkovým zjištěním. Závěr této práce nabízí ohlédnutí za uskutečněným výzkumem a celkové zhodnocení problematiky.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2854
Datum: 2007-05-18
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 6702


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
sentlová_2007_bp.pdfZablokované 675.1Kb PDF
sentlová_2007_vp.doc 50Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
sentlová_2007_op.doc 41Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet