Agresor šikany na II. stupni základní školy

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Agresor šikany na II. stupni základní školy

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Agresor šikany na II. stupni základní školy
Autor: Jelínková, Gabriela
Vedoucí: Krausová, Jana
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je agresor šikany na II. stupni základní školy. V první kapitole teoretické části práce pojednává o agresi, agresivitě a popisuje, jaký je mezi těmito pojmy rozdíl. Zde se také zabývá tím, zda je agrese pro lidskou bytost vrozená, či získaná. Tyto myšlenky jsou zahrnuty do teorií vzniku agrese. Součástí kapitoly jsou také faktory, jež vedou ke vzniku agrese. Za nejdůležitější faktor je považována rodina, té je z toho důvodu věnována zvýšená pozornost. První kapitolu uzavírá část, která popisuje druhy agrese. V další kapitole se bakalářská práce zabývá šikanou jakožto zvláštním druhem agrese. Konkrétněji poté šikanou školní, jejími znaky, druhy, formami a stádii, která určují závažnost šikanování. V následující kapitole bakalářská práce vymezuje samotného agresora. Podkapitoly jsou zaměřeny na typologii agresorů šikany, také na místa, kde agresor nejčastěji své oběti šikanuje. Práce dále svou pozornost zaměřuje na následky, kterým je osoba agresora na základě svého negativného chování nucena čelit. Součástí třetí kapitoly je pojednání o šikaně z hlediska práva a zmínka o působení sociálního pedagoga v oblasti šikanování. V praktické části byl proveden kvantitativní výzkum za pomocí anonymního dotazníkového šetření. Dotazník byl určen žákům sedmých a osmých tříd. K tomuto účelu byly vybrány tři základní školy ve Vsetíně. Výzkumný problém bakalářské práce byl stanoven následovně: Agresor šikany na II. stupni základní školy z pohledu žáků.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28642
Datum: 2014-01-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 34321


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
jelínková_2014_dp.pdf 4.913Mb PDF Zobrazit/otevřít
jelínková_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
jelínková_2014_op.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet