Specifika školních družin ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Specifika školních družin ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Šerá, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:01:53Z
dc.date.available 2015-03-08T21:01:53Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28713
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je nahlédnout a přiblížit zařízení školní družiny ve Zlínském kraji. První kapitola teoretické části se zabývá elementárními pojmy, jako je výchova, její cíle a funkce, volný čas a volnočasové organizace. Další kapitola se věnuje terminologickému zakotvení školní družiny, taktéž přibližuje její funkce a cíle, prostředí a materiální vybavení, ale neopomíjí ani vnitřní řád, který ve školní družině funguje. Třetí kapitola se zaobírá akté-ry školní družiny. Charakterizuje roli vychovatele či vychovatelky a přibližuje roli rodičů dětí a v poslední části vymezuje dítě mladšího školního věku, jeho osobnostní vývoj, sociální rozvoj, hru a zájmy. Praktická část se zaobírá pohledem na školní družinu z hlediska rodičů dětí, které toto zařízení navštěvují. Zjišťuje, jaké znalosti mají tito rodiče o školní družině, kam jejich dítě dochází. Zkoumá, jak ovlivňuje pobyt ve školní družině děti v jejich volném čase. Výstupem výzkumu bude míra informovanosti rodičů o školní družině, kterou navštěvuje jejich dítě.
dc.format 76 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchova cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject volnočasové organizace cs
dc.subject školní družina cs
dc.subject dítě mladšího školního věku cs
dc.subject education en
dc.subject leisure time en
dc.subject leisure time organizations en
dc.subject after-school childcare en
dc.subject preschool-aged child en
dc.title Specifika školních družin ve Zlínském kraji
dc.title.alternative The Specifics of After-School Activities in the Zlín Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zgarbová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The main aim of this bachelor's thesis is to offer an insight into the issue of after-school childcare in the Zlín Region. The first chapter of the theoretical part defines basic terminol-ogy such as education, its targets and functions, leisure time and leisure time organizations. Next chapter anchors the related terminology, i.e. after-school childcare, its function and aims, environment and material equipment, as well as the daily program. The third chapter deals with the participants of after-school childcare. It characterises the role of the after-school child-minder, approximates the role of parents and in the last part pays attention to a preschool-aged child, its personality and social development, play and interests. The practi-cal part offers a general overview of after-school childcare from the perspective of parents of children, who visit the facility. The work aims to find out about the parent's knowledge of the organization their children attend. It explores the effect that the time spent in after-school childcare has on children's free time. The research outcome is a determined level of awareness among parents about the after-school childcare facility their child attends.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34402
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
šerá_2014_dp.pdf 2.426Mb PDF View/Open
šerá_2014_vp.doc 16.64Kb Microsoft Word View/Open
šerá_2014_op.doc 20.92Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account