Active and Passive Procrastination in the Workplace

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Active and Passive Procrastination in the Workplace

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Active and Passive Procrastination in the Workplace
Autor: Sedláková, Alžběta
Vedoucí: Včelařová, Hana
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je nastínit problematiku prokrastinace na pracovišti. Tento novodobý fenomén je vnímán převážně negativně, ale dvojice autorů Chu a Choi představila pozitivní pohled na věc prostřednictvím tzv. aktivní prokrastinace. Pojem prokrastinace je v dnešní době rozšířený nejen mezi studenty, ale i mezi běžnou populací, avšak většina průzkumů prováděných na toto téma se věnovala právě prokrastinaci akademické. Cílem výzkumu této bakalářské práce je dokázat existenci aktivní a pasivní prokrastinace na pracovišti, zjistit nejčastější příčiny a důsledky, které má toto chorobné odkládání nejen na samotného prokrastinátora, ale i na společnost, ve které pracuje. Dalším cílem je z pohledu zaměstnanců zjistit možná řešení, která budou následně předána vedení, které se pokusí některé z nich převést do praxe a problém prokrastinace řešit.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28728
Datum: 2013-11-29
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav moderních jazyků a literatur
Studijní obor: Anglický jazyk pro manažerskou praxi
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 34433


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
sedláková_2013_dp.pdf 1.782Mb PDF Zobrazit/otevřít
sedláková_2013_vp.doc 51Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
sedláková_2013_op.doc 16.19Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet