Active and Passive Procrastination in the Workplace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Active and Passive Procrastination in the Workplace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Včelařová, Hana
dc.contributor.author Sedláková, Alžběta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:03Z
dc.date.issued 2013-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28728
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je nastínit problematiku prokrastinace na pracovišti. Tento novodobý fenomén je vnímán převážně negativně, ale dvojice autorů Chu a Choi představila pozitivní pohled na věc prostřednictvím tzv. aktivní prokrastinace. Pojem prokrastinace je v dnešní době rozšířený nejen mezi studenty, ale i mezi běžnou populací, avšak většina průzkumů prováděných na toto téma se věnovala právě prokrastinaci akademické. Cílem výzkumu této bakalářské práce je dokázat existenci aktivní a pasivní prokrastinace na pracovišti, zjistit nejčastější příčiny a důsledky, které má toto chorobné odkládání nejen na samotného prokrastinátora, ale i na společnost, ve které pracuje. Dalším cílem je z pohledu zaměstnanců zjistit možná řešení, která budou následně předána vedení, které se pokusí některé z nich převést do praxe a problém prokrastinace řešit.
dc.format 51 s. + 5 s. (55 668)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject aktivní prokrastinace cs
dc.subject pasivní prokrastinace cs
dc.subject pracoviště cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject důsledky cs
dc.subject řešení cs
dc.subject Active Procrastination en
dc.subject Passive Procrastination en
dc.subject Workplace en
dc.subject Causes en
dc.subject Consequences en
dc.subject Solutions en
dc.title Active and Passive Procrastination in the Workplace
dc.title.alternative Active and Passive Procrastination in the Workplace
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Barbora
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor's thesis is to outline the procrastination issue in the workplace. This contemporary phenomenon is mostly considered as negative, but duo of authors Chu and Choi have presented their positive point of view on this topic through the so-called active procrastination. Term procrastination is nowadays widespread not only among students, but also among general population, but majority of the studies of procrastination engaged in academic procrastination. The aim of the research is to prove the existence of active and passive procrastination in the workplace, to find out the most frequent causes and consequences with an impact on the procrastinator, but also on the company. The next goal is to find out possible solutions from the employee's point of view, which will be presented to the top management of the company and put into practice to solve this problematic behaviour.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 34433
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject prokrastinace cs
local.subject procrastination en


Files in this item

Files Size Format View
sedláková_2013_dp.pdf 1.782Mb PDF View/Open
sedláková_2013_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
sedláková_2013_op.doc 16.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account