Klíčové kompetence studentů oboru andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Klíčové kompetence studentů oboru andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Klíčové kompetence studentů oboru andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů
Autor: Třísková, Adéla
Vedoucí: Lukešová, Michaela
Abstrakt: Předložená bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter a zabývá se především tématem klíčových kompetencí andragoga. V teoretické části práce se pojednává o andragogice jako vědě a studijním oboru, popisuje osobu andragoga a jeho pracovní role obecně. Dále jsou zde popsány kompetence a klíčové kompetence, zejména modely těchto kompetencí aplikovatelných na osobu andragoga a jeho práci. Z poznatků uvedených v teoretické části práce, vychází část empirická. V rámci výzkumného projektu byl vytvořen dotazník klíčových kompetencí andragoga. Respondenty byli studenti třetího ročníku a také absol-venti oboru Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně. Kvantitativní výzkum byl zaměřen na získání dat, týkajících se názoru respondentů na klíčové kompetence v oblasti "znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje" důležitých pro práci andragoga. Dalším cílem dotazníku bylo zjištění, které z těchto oblastí respondenti považují za nejdůležitější a kterou z daných oblastí si nejvíce rozvinuli v rámci svého studia andragogiky. Zjištěné údaje byly následně zpracovány, vy-hodnoceny a v závěrečné části práce posouzeny.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28779
Datum: 2014-01-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 34502


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
třísková_2014_dp.pdf 2.576Mb PDF Zobrazit/otevřít
třísková_2014_vp.doc 20.54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
třísková_2014_op.doc 61.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet