Postoje studentů oboru sociální pedagogika k Romům

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Postoje studentů oboru sociální pedagogika k Romům

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Postoje studentů oboru sociální pedagogika k Romům
Autor: Otáhalová, Simona
Vedoucí: Hladík, Jakub
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je v teoretické části členěna na tři kapitoly, v nichž jsou vymezena teoretická východiska z romské problematiky, sociální psychologie a sociální pedagogiky z multikulturního hlediska. V praktické části si práce klade za cíl zmapovat současnou situaci u vysokoškolských studentů 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru sociální pedagogika, vztahující se k jejich postojům vůči Romům a názorům na přínos studia tohoto oboru z hlediska získávání informací o Romech a romské problematice. Výzkum je rozdělen na dvě části, kdy první z nich se zaměřuje na zjišťování postojů studentů vůči Romům, druhá část se potom zabývá hodnocením studia studentů oboru sociální pedagogika jako zdroje poznání romské problematiky. Výzkum byl realizován dotazníkovou metodou na třech vybraných vysokých školách. Zjištěná data k postojům vůči Romům jsou zpracována metodou sémantického diferenciálu, která se využívá ke zjišťování konotativních významů pojmů. Hodnocení studia z hlediska poznání romské problematiky bylo realizováno pomocí Likertových škál, které dovedou kvantitativně vystihnout kvalitativní znaky.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28940
Datum: 2014-01-27
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 34736


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
otáhalová_2014_dp.pdf 2.280Mb PDF Zobrazit/otevřít
otáhalová_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
otáhalová_2014_op.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet