Kyberšikana na druhém stupni základních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kyberšikana na druhém stupni základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Ovesný, Marek
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:42Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28941
dc.description.abstract Bakalářská práce zaměřená na téma kyberšikany na základní škole je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V prvním úseku teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy spojené s šikanou a kyberšikanou. Najdeme tu informace týkající se rozvoje internetu a sociálních sítí u nás, v České republice, a výčet prostředků, prostřednictvím kterých kybe-ragresoři nejčastěji ubližují svým obětem. V neposlední řadě se zaměřuji na prevenci ky-beršikany a uvádím doporučení pro rodiče i učitele. V praktické části pomocí dotazníko-vého šetření a grafického znázornění výsledků vyhodnocuji získané informace od respon-dentů. Těmito respondenty jsou žáci 2. stupně základních škol. Cílem dotazníku je zjistit, jaké osobní údaje o sobě na internetu žáci 2. stupně ZŠ nejčastěji uvádějí, zda mají pově-domí o tom, jaká nebezpečí s sebou přináší komunikace prostřednictvím sociálních sítí, případně, zda se již setkali s nějakou formou kyberšikany, ať už osobně nebo u svých ka-marádů.
dc.format 79 s. (94 OO5 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Šikana a kyberšikana cs
dc.subject typy kyberšikany cs
dc.subject agresoři cs
dc.subject oběti a přihlížející kyberšikany cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject prevence kyberšikany cs
dc.subject bullying and cybernetic bullying en
dc.subject types of cybernetic bullying en
dc.subject aggressors en
dc.subject victims and on-lookers en
dc.subject social network en
dc.subject prevention of cybernetic bullying en
dc.title Kyberšikana na druhém stupni základních škol
dc.title.alternative Cyberbullying in Upper Primary School Levels
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated My Bachelor thesis which focuses on the topic of cybernetic bullying at primary schools is divided into two parts theoretical and practical ones. The basic concepts conected with the bullying and cybernetic bullying is explained in the first colon of the theoretical part. Information related to the development of the internet and the social network in The Czech Republic can be found there. What is more we can find here also a list of means which are used by cybernetic aggressors to hurt their victims. I concetrate on the prevention und some advice for teachers and parents is given. In the practical part I evaluate the gained infor-mation using questionnaires and graphical representation. The pupils of the second grade of primary schools were respondents of these questionnaires. The goal of this questionnaires was to find out which personal facts are stated by pupils of these grades on the internet. I wanted to learn if pupils are aware of danger which the communication via social network can bring. I wanted to find out if they have already faced any forms of cybernetic bullying personally or at their friends.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34737
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
ovesný_2014_dp.pdf 1.661Mb PDF View/Open
ovesný_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
ovesný_2014_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account