Úroveň lexikálně-sémantické roviny jazyka u dětí předškolního věku před započetím povinné školní docházky

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Úroveň lexikálně-sémantické roviny jazyka u dětí předškolního věku před započetím povinné školní docházky

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Úroveň lexikálně-sémantické roviny jazyka u dětí předškolního věku před započetím povinné školní docházky
Autor: Gadaczová, Lenka
Vedoucí: Suchánková, Eliška
Abstrakt: Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část charakterizuje vývoj řeči dítěte a uvádí základní pojmy, ontogenezi dětské řeči a jazykové roviny. Dále se podrobně zabývá lexikálně-sémantickou rovinou jazyka, která je i zájmem zkoumání. V rámci této roviny jazyka sleduje charakteristiku, vývojové škály řeči a jejich rozvoj, komunikativní kompetence, připravenost dětí na školní docházku a v poslední řadě současná zjištění úrovně dětí v oblasti jazyka a řeči. Praktická část má za cíl zmapovat úroveň lexikálně-sémantické roviny jazyka u dětí předškolního věku před započetím povinné školní docházky. Dále je popsáno kvantitativně-kvalitativní výzkumné šetření realizované metodou testu, kazuistiky a strukturovaného pozorování. Výzkumem prošlo celkem šest dětí. V závěru práce jsou uvedeny výsledky výzkumného šetření spolu se shrnutím výsledků výzkumu, diskuzí a s doporučením.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28947
Datum: 2014-01-23
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav školní pedagogiky
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 34744


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
gadaczová_2014_dp.pdf 5.717Mb PDF Zobrazit/otevřít
gadaczová_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
gadaczová_2014_op.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet