Hodnocení sociálních služeb v domově pro seniory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení sociálních služeb v domově pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Pijáčková, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:46Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:46Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28955
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je přiblížit společnosti oblast sociálního systému zaměřenou na hodnocení služeb v domově pro seniory. Teoretická část bakalářské práce se zabývá porovnáním obecných služeb jako takových se sociálními službami s ohledem na historii a možnosti pro zaopatření uživatelů. Úvodní část bakalářské práce se zabývá vybranými pojmy z oblasti sociálního systému. Hlavní cíl bakalářské práce je zaměřen na zhodnocení kvality sociálních služeb. Pozornost je dále soustředěna na registraci poskytovatele sociálních služeb, oblast financování, příspěvek na péči a jeho formu poskytování, standardy a právní úpravu v sociální oblasti. Závěr teoretické části tvoří problematika stáří uživatelů a pobytová služba domova pro seniory. Praktická část bakalářské práce se zabývá kvantitativním výzkumem, jehož hlavním cílem je zjistit spokojenost uživatelů s poskytovanými službami formou dotazníku. Dotazník je zaměřen na služby, které jsou dále rozděleny na čtyři oblasti. V závěru praktické části proběhne celkové shrnutí výsledků výzkumu.
dc.format 70 s. (105 170 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject evaluace cs
dc.subject příspěvek na péči cs
dc.subject registrace cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject evaluation en
dc.subject allowance for care en
dc.subject registration en
dc.subject the social service en
dc.subject aging en
dc.title Hodnocení sociálních služeb v domově pro seniory
dc.title.alternative Evaluation of Social Services in a Home for the Elderly
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukešová, Michaela
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated Aim of this work is to describe the social systém focused on the evaluation of services in the home for the elderly. The theoretical part of the thesis deals with the comparison of general services such as social services with regard to history and options for the support of users. The opening part of the thesis deals with some concepts of the social system. The main aim of the bachelor thesis is focused on the evaluation of the quality of social services. Attention should be paid to the registered providers of social services, the fading contribution to the care and the form of the provision, standards and legislation in the social field. The conclusion of the theoretical part is the problem of the age of the users and residential service in the home for the elderly. The practical part of the thesis deals with the quantitative research, the main objective is to determine user satisfaction with the services provided by a questionnaire. The questionnaire focuses on services, which are further divided into four areas. Conclusion of the practical part will be a summary of there search results.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34760
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
pijáčková_2014_dp.pdf 659.6Kb PDF View/Open
pijáčková_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
pijáčková_2014_op.doc 20.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account