Druhy nespolupracujícího chování z pohledu pedagogů 1. stupně základních škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Druhy nespolupracujícího chování z pohledu pedagogů 1. stupně základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Včelařová, Hana
dc.contributor.author Sedlářová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:03:48Z
dc.date.available 2015-03-08T21:03:48Z
dc.date.issued 2014-01-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28959
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá druhy nespolupracujícího chování žáků z pohledu pedagogických pracovníků prvního stupně základních škol. V teoretické části se věnuje vybraným druhům rušivého a nerušivého nespolupracujícího chování, charakterizuje zá-kladní pojmy týkající se dané oblasti, vymezuje osobnost učitele, pojednává o příčinách, prevenci a případných řešeních tohoto chování. V praktické části je popsán kvantitativní výzkum pomocí dotazníkové šetření k problémovému chování žáků z pohledu pedagogů prvního stupně základních škol s prezentací výsledků tohoto výzkumu. Tato část si klade za cíl zpracovat problematiku nespolupracujícího chování v regionu Bystřicka a Holešov-ska u žáků prvního stupně základních škol.
dc.format 80 s. (113 000 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Problémové chování cs
dc.subject nerušivé nespolupracující chování cs
dc.subject rušivé nespolupracující chování cs
dc.subject učitel cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject žák cs
dc.subject Problem behavior en
dc.subject unobtrusive uncooperative behavior en
dc.subject disruptive behavior cooperating en
dc.subject teacher en
dc.subject primary school en
dc.subject pupil en
dc.title Druhy nespolupracujícího chování z pohledu pedagogů 1. stupně základních škol
dc.title.alternative Types of Uncooperative Behavior from the Perspective of First Grade Primary School Teachers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The present thesis deals with the types of uncooperative behavior of pupils from the perspective of teachers to primary school. The theoretical part is concerned with certain kinds of disruptive and uncooperative behavior kept un-destroyed, describes the basic concepts related to the field, defines the personality of the teacher discusses the causes, prevention and possible solutions to this behavior. The practical part describes the quantitative research using a questionnaire to problem behavior of students from the perspective of teachers to primary school with the presentation of research results. This section aims to handle problems of uncooperative behavior in the region Bystřicko and Holešovsko for pupils of primary schools.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34766
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
sedlářová_2014_dp.pdf 1.181Mb PDF View/Open
sedlářová_2014_vp.doc 17.69Kb Microsoft Word View/Open
sedlářová_2014_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account