Mladí dospělí a jejich rodiče: komunikace a spolupráce

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Mladí dospělí a jejich rodiče: komunikace a spolupráce

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Mladí dospělí a jejich rodiče: komunikace a spolupráce
Autor: Hanáková, Šárka
Vedoucí: Lacinová, Lenka
Abstrakt: Práce se zabývá vnímáním rodinných vztahů očima mladých dospělých. V teoretické části jsou popsány vývojové etapy od adolescence až po vynořující se / mladou dospělost. Pozornost je věnována konceptu sebehodnocení. V kapitole věnující se rodině jsou popsány typy rodin, rodinné vztahy a rozvod. V poslední části je věnována pozornost rodinné komunikaci, jejímu dělení a konfliktům v rodině a mezi rodiči. Praktická část představuje kvantitativní výzkum věnovaný vnímání rodinných vztahů. Výzkumu se zúčastnilo 66 mladých dospělých (54,5 % žen), jejich průměrný věk byl 21,9 let (SD = 2,4; min. = 18; max. = 27). Data byla získána prostřednictvím online administrace dotazníkových metod. Bylo zjištěno, že v míře sebehodnocení a ve vnímání ohrožení rodičovským konfliktem se mladí dospělí z rozvedených a nerozvedených rodin neliší. Respondenti z rozvedených rodin komunikují více s matkami než otci, dále pak tito mladí lidé hodnotí míru spolupráce mezi rodiči a důvěru k matce jako nižší než ti dospělí, v jejichž rodinách rozvod neproběhl. Mezi hodnocením rodičovské spolupráce a vnímáním ohrožení rodičovským konfliktem nebyla nalezena souvislost. Byly nalezeny pozitivní vztahy mezi mírou sebehodnocení a důvěrou, komunikací ve vztahu k otci a negativní vztahy mezi mírou sebehodnocení a odcizením k oběma rodičům. Výsledky jsou interpretovány a diskutovány.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29061
Datum: 2014-03-06
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky a psychologie
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 34924


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hanáková_2014_dp.pdf 2.552Mb PDF Zobrazit/otevřít
hanáková_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hanáková_2014_op.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet