Příprava učitele střední školy na výuku ekonomických předmětů ve studijním oboru podnikání

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Příprava učitele střední školy na výuku ekonomických předmětů ve studijním oboru podnikání

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Příprava učitele střední školy na výuku ekonomických předmětů ve studijním oboru podnikání
Autor: Chabičovský, Jiří
Vedoucí: Dofková, Alena
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Příprava učitele střední školy na výuku ekonomických předmětů ve studijním programu podnikání obsahuje moje více než desetileté zkušenosti v učitelské profesi. Tato práce je rozdělena do dvou částí: 1. TEORETICKÁ ČÁST zde popisuji výchozí teorie, a to: základní pojetí didaktiky, didaktické zásady, kutikulární dokumenty, učební osnovy, učební plány, výukové cíle, výukové metody a hodnocení výsledků výuky. 2. PRAKTICKÁ ČÁST v ní popisuji charakteristiku školy, obor podnikání a předmět ekonomika. Dále pak jsou zde uvedeny čtyři vyučovací hodiny zaměřené na téma poruchy trhu. A v neposlední řadě jsem stanovil čtyři hypotézy, které jsem později potvrdil či vyvrátil pomocí výzkumu formou písemného dotazníku. Cílem této bakalářské práce je vytvořit dobré, srozumitelné a přehledné ukázky hodin, které se mi v praktické výuce osvědčily. Zmíněná výuka probíhala metodou výkladu, praktických příkladů, rozhovoru, opakování, ale taky písemného prověřo-vání znalostí žáků. Vždy jsem zastával názor, že základem úspěchu je komunikace. Proto, abych zjistil názory na moji výuku, na dostatečné pochopení ze strany žáků, sestavil jsem dotazník, který mi pomohl v mé další práci.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29109
Datum: 2014-01-23
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav školní pedagogiky
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro SŠ
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 34981


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
chabičovský_2014_dp.pdf 1.578Mb PDF Zobrazit/otevřít
chabičovský_2014_vp.doc 21.08Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
chabičovský_2014_op.doc 19.45Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet