Názor veřejnosti na profesi sociálního pedagoga

DSpace Repository

Language: English čeština 

Názor veřejnosti na profesi sociálního pedagoga

Show full item record

No preview available
Title: Názor veřejnosti na profesi sociálního pedagoga
Author: Kusáková, Jitka
Advisor: Sýkora, Petr
Abstract: Bakalářská práce "Názor veřejnosti na profesi sociálního pedagoga" se zaměřuje především na profesi sociálního pedagoga a jeho výhledové zařazení do školského systému. Dále práce obsahuje některá další témata, například charakteristiku oboru Sociální pedagogika, přehled vývoje sociálně-pedagogického myšlení, vývoj sociální pedagogiky v různých zemích Evropy. Sociální pedagogika řeší nemalou řadu problémů, týkajících se školního prostředí, například socializaci, školní klima, školní integraci, zvyšující se počet patologických jevů ve školních zařízeních, tudíž se tato práce také zabývá různými přístupy k definování pracovní pozice sociálního pedagoga ve školství, jako pomáhající, ale i pedagogické profese. Kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření oslovil dvě skupiny respondentů. Bylo osloveno 100 respondentů pro každou skupinu, a to běžná veřejnost a pedagogičtí pracovníci, aby zjistil, jaký zastávají obě strany názor na existenci této profese. V jaké souvislosti, a jestli vůbec jsou obeznámeni s kompetencemi sociálního pedagoga. Co si myslí o potřebnosti kompetencí a činností sociálního pedagoga v resortu školství. Ke které teoretické koncepci profese jsou nejvíce nakloněni. Zdali zaujímají kladný či záporný postoj k sociálnímu pedagogovi, jako rovnocennému partnerovi v řadách běžných učitelů, a která ze stran se staví k této profesi spíše pozitivně a která spíše negativně. Hlavním cílem práce bylo na základě takto získaných informací vytvořit teoretickou koncepci profese sociálního pedagoga a porovnat názory obou skupin respondentů na výhledové zařazení této profese do školské soustavy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29131
Date: 2013-11-11
Availability: Bez omezení
Department: Katedra pedagogiky a psychologie
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: C 35006


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
kusáková_2013_dp.pdf 2.466Mb PDF View/Open
kusáková_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
kusáková_2013_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account