Názor veřejnosti na profesi sociálního pedagoga

DSpace Repository

Language: English čeština 

Názor veřejnosti na profesi sociálního pedagoga

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Kusáková, Jitka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:04:46Z
dc.date.available 2015-03-08T21:04:46Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29131
dc.description.abstract Bakalářská práce "Názor veřejnosti na profesi sociálního pedagoga" se zaměřuje především na profesi sociálního pedagoga a jeho výhledové zařazení do školského systému. Dále práce obsahuje některá další témata, například charakteristiku oboru Sociální pedagogika, přehled vývoje sociálně-pedagogického myšlení, vývoj sociální pedagogiky v různých zemích Evropy. Sociální pedagogika řeší nemalou řadu problémů, týkajících se školního prostředí, například socializaci, školní klima, školní integraci, zvyšující se počet patologických jevů ve školních zařízeních, tudíž se tato práce také zabývá různými přístupy k definování pracovní pozice sociálního pedagoga ve školství, jako pomáhající, ale i pedagogické profese. Kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření oslovil dvě skupiny respondentů. Bylo osloveno 100 respondentů pro každou skupinu, a to běžná veřejnost a pedagogičtí pracovníci, aby zjistil, jaký zastávají obě strany názor na existenci této profese. V jaké souvislosti, a jestli vůbec jsou obeznámeni s kompetencemi sociálního pedagoga. Co si myslí o potřebnosti kompetencí a činností sociálního pedagoga v resortu školství. Ke které teoretické koncepci profese jsou nejvíce nakloněni. Zdali zaujímají kladný či záporný postoj k sociálnímu pedagogovi, jako rovnocennému partnerovi v řadách běžných učitelů, a která ze stran se staví k této profesi spíše pozitivně a která spíše negativně. Hlavním cílem práce bylo na základě takto získaných informací vytvořit teoretickou koncepci profese sociálního pedagoga a porovnat názory obou skupin respondentů na výhledové zařazení této profese do školské soustavy.
dc.format 71
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální pedagogika cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject profese sociálního pedagoga cs
dc.subject školský systém cs
dc.subject patologické jevy cs
dc.subject školní integrace cs
dc.subject socializace cs
dc.subject Social Pedagogy en
dc.subject Social educator en
dc.subject School system en
dc.subject Pathology en
dc.subject School integration en
dc.subject Socialization en
dc.title Názor veřejnosti na profesi sociálního pedagoga
dc.title.alternative Public Opinion on Social Educator Profession
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The main interest of the bachelor's essay "The public opinion of the profession of social educator" is the profession and social educator's possibility to be included in the school system. The essay contains the characteristic of social pedagogy, an overview of thinking of social education, the development of the European social pedagogy too. The social pedagogy try to answer the problems of the school environment, school integration, increasing number of pathologies at schools. The essay aims to show many different approaches how to define the social educator at schools. The qualitative research has two groups of attendants from the general public and from the teaching staff, 100 attendants in every group. The attendants had to answer questions about their knowledge of the profession of social educator and of the competency, about their opinion on the need for social educator's activities in schools, about their ideas of this profession. The main aim of the research was to create a theoretical concept of social educator's profession and to compare opinions of both groups of attendants.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35006
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-28
local.subject sociální pedagogové cs
local.subject profese učitele cs
local.subject profesní uplatnění cs
local.subject profesní kompetence cs
local.subject social educators en
local.subject teacher career en
local.subject employment en
local.subject vocational qualifications en


Files in this item

Files Size Format View
kusáková_2013_dp.pdf 2.466Mb PDF View/Open
kusáková_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
kusáková_2013_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account