Názor veřejnosti na profesi sociálního pedagoga

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Názor veřejnosti na profesi sociálního pedagoga

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Názor veřejnosti na profesi sociálního pedagoga
Autor: Kusáková, Jitka
Vedoucí: Sýkora, Petr
Abstrakt: Bakalářská práce "Názor veřejnosti na profesi sociálního pedagoga" se zaměřuje především na profesi sociálního pedagoga a jeho výhledové zařazení do školského systému. Dále práce obsahuje některá další témata, například charakteristiku oboru Sociální pedagogika, přehled vývoje sociálně-pedagogického myšlení, vývoj sociální pedagogiky v různých zemích Evropy. Sociální pedagogika řeší nemalou řadu problémů, týkajících se školního prostředí, například socializaci, školní klima, školní integraci, zvyšující se počet patologických jevů ve školních zařízeních, tudíž se tato práce také zabývá různými přístupy k definování pracovní pozice sociálního pedagoga ve školství, jako pomáhající, ale i pedagogické profese. Kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření oslovil dvě skupiny respondentů. Bylo osloveno 100 respondentů pro každou skupinu, a to běžná veřejnost a pedagogičtí pracovníci, aby zjistil, jaký zastávají obě strany názor na existenci této profese. V jaké souvislosti, a jestli vůbec jsou obeznámeni s kompetencemi sociálního pedagoga. Co si myslí o potřebnosti kompetencí a činností sociálního pedagoga v resortu školství. Ke které teoretické koncepci profese jsou nejvíce nakloněni. Zdali zaujímají kladný či záporný postoj k sociálnímu pedagogovi, jako rovnocennému partnerovi v řadách běžných učitelů, a která ze stran se staví k této profesi spíše pozitivně a která spíše negativně. Hlavním cílem práce bylo na základě takto získaných informací vytvořit teoretickou koncepci profese sociálního pedagoga a porovnat názory obou skupin respondentů na výhledové zařazení této profese do školské soustavy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29131
Datum: 2013-11-11
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky a psychologie
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 35006


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kusáková_2013_dp.pdf 2.466Mb PDF Zobrazit/otevřít
kusáková_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kusáková_2013_op.doc 60Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet