Prevence drogové závislosti mládeže

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Prevence drogové závislosti mládeže

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Prevence drogové závislosti mládeže
Autor: Plaček, Jiří
Vedoucí: Oralová, Renata
Abstrakt: PLAČEK, Jiří: Prevence drogové závislosti mládeže [Bakalářská práce]. Univerzita Tomá-še Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Renata Oralová. Brno, 2014. Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku drog. V teoretické části objasňuje základní pojmy jako droga, drogová závislost, syndrom závislosti, abstinenční syndrom, toxikomá-nie, narkománie, typologie drogových závislostí. Dále se blíže soustředí na protidrogovou prevenci a její cíle a sociální aspekty ovlivňující orientaci k drogám. V praktické části se zabývá hodnocením současné reálné situace v oblasti drog na dvou středních školách v regionu. Kvantitativním empirickým výzkumem provedeným technikou dotazníku jsou zde potvrzeny nebo vyvráceny stanovené hypotézy. Na základě výsledků průzkumu jsou zde uvedena doporučení pro praxi s cílem zvýšit kvalitu protidrogové prevence na těchto školách.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29243
Datum: 2013-11-11
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky a psychologie
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 35204


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
plaček_2013_dp.pdf 1.746Mb PDF Zobrazit/otevřít
plaček_2013_vp.doc 18.64Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
plaček_2013_op.doc 17.78Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet