Eutanázie - fenomén doby

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Eutanázie - fenomén doby

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Eutanázie - fenomén doby
Autor: Sukovatá, Kateřina
Vedoucí: Jůzl, Miloslav
Abstrakt: Cílem práce v teoretické části bylo získat obraz o názorech a pohledech odborníků na eutanázii. Zjišťovala jsem, co eutanázie je, kde jsou její kořeny, jaký je její historický vývoj a současný pohled na ni. Zajímala jsem se, jaký je názor na eutanázii v naší republice, jak je řešena v rámci zákonů,předpisů a nařízení. Dále jsem zjišťovala, jak se na eutanázii dívají v jiných zemích,na jiných kontinentech. Kde je eutanázie povolena, kde je zakázána nebo zda jsou zákonynatolik liberální, že záleží na jednotlivci, jak se rozhodne.V praktické části práce jsem se zaměřila na názory veřejnosti. V první části jsem oslovila několik osobnosti veřejného a společenského života jedinouotázkou : "Jaký je Váš názor na eutanázii?" Získané odpovědi jsem ocitovala v práci.Ve druhé části jsem udělala průzkum týkající se názorů na eutanázii mezi laickou veřejností a to formou dotazníkového šetření. Šetření mělo kvantitativní charakter. Cílem nebylo vyřešení problematiky, ale pouze zjistit názor.Získané výsledky jsem zpracovala do grafů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29308
Datum: 2013-11-11
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky a psychologie
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 35296


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
sukovatá_2013_dp.pdf 2.062Mb PDF Zobrazit/otevřít
sukovatá_2013_vp.doc 53Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
sukovatá_2013_op.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet