Techniky cvičení po spontánním porodu zaměřené na pánevní dno

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Techniky cvičení po spontánním porodu zaměřené na pánevní dno

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fremlová, Helena
dc.contributor.author Paskudová, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:02:30Z
dc.date.available 2010-07-14T20:02:30Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2931
dc.description.abstract Cílem této práce je pozastavit se nad problematikou poporodního cvičení zaměřené na pánevní dno, které je v běžné praxi opomíjeno a kterému se zdravotnický personál málo věnuje a ještě méně ženy po porodu informuje o vhodnosti a účelu poporodního cvičení. V teoretické části se snažím seznámit s anatomií pánevního dna, dále ve věnuji porodnímu poranění a péčí o perineum a následnou rehabilitací pomocí ukázek cvičení nejen dna pánevního, ale i ostatních cvičebních jednotek zaměřených na dýchání, cévní gymnastiku či cvičení břišních svalů. Analytická část seznamuje s výsledky dotazníkového šetření, ve kterém zjišťuji jak jsou ženy informované o technikách cvičení po spontánním porodu. V rámci edukace žen, jsem vytvořila edukační materiál v podobě videonahrávky a brožury se cvičením po porodu. cs
dc.format 79 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 3648626 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pánevní dno cs
dc.subject hráz cs
dc.subject epiziotomie cs
dc.subject ruptura cs
dc.subject hluboký stabilizační systém páteře cs
dc.subject šestinedělí cs
dc.subject rehabilitace cs
dc.subject Pelvic floor en
dc.subject dike en
dc.subject cut-in dike en
dc.subject rupture en
dc.subject deep stabilization system of spinal cord en
dc.subject childbed en
dc.subject physiotherapy en
dc.title Techniky cvičení po spontánním porodu zaměřené na pánevní dno cs
dc.title.alternative Techniques of exercise post spontaneous delivery locate on pelvic floor en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krausová, Helena
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to take exception to problems of post partum exercise that is aimed to pelvic floor, which is in standard practise neglected. Health workers are only little interested in this type of exercising and lesser they educate in availability and purpose of post partum exercise. I have tried to introdukce the anatomy of pelvic floor in theoretic section, further I have devoted me to post partum injury and care for perineum and post physiotherapy with help of showing not only exercise of pelvic floor but also other exerci-ses aimed to breathing, vascular gymnastics or exercise of abdominal muscles. The analy-tic section introduces the questionnaire results: I have found, how the women are informed about techniques of exercise after spontaneous delivery. Within the framework of women education I have created education supplies in form of video record and a booklet with post partum exercise. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6586
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
paskudová_2007_bp.pdf 3.479Mb PDF View/Open
paskudová_2007_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
paskudová_2007_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account