Školní klubová činnost a její socializační aspekty

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Školní klubová činnost a její socializační aspekty

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Školní klubová činnost a její socializační aspekty
Autor: Šimková, Pavla
Vedoucí: Sýkora, František
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti působení školních klubů na venkovských ško-lách. Jejich využití nejen jako instituce pro mimoškolní výchovu a naplňování volného času, ale také jako prostředníka pro propojování školy s celou komunitou obce. Zamýšlí se nad preventivní funkcí školních klubů v oblasti sociálně patologických jevů. V první kapitole je vymezen pojem volného času. Zaměřuje se na jeho funkci v životě člověka a poukazuje na důležitost psychohygieny využívání volného času. Druhá kapitola se zaměřuje na charakteristiku školního klubu, jeho funkcí a socializační aspekty jeho činností. Třetí kapi-tola popisuje historii mimoškolní výchovy a činnost konkrétního školního klubu v podmínkách venkovské školy. V praktické části bakalářské práce zhodnocuji na základě stanovených výzkumných cílů, výsledky prováděného kvalitativního výzkumu metodou polostrukturovaného rozhovoru.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29356
Datum: 2013-11-11
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky a psychologie
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 35376


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
šimková_2013_dp.pdf 2.742Mb PDF Zobrazit/otevřít
šimková_2013_vp.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
šimková_2013_op.doc 51.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet