Sociální aspekty trestné činnosti páchané mladistvými

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Sociální aspekty trestné činnosti páchané mladistvými

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Sociální aspekty trestné činnosti páchané mladistvými
Autor: Uhlířová, Renata
Vedoucí: Jůzlová, Hana
Abstrakt: Tématem bakalářské práce jsou Sociální aspekty trestné činnosti páchané mladistvými. Práce se zaměřuje na problematiku sociálních aspektů, které mohou mít určitý vliv na vznik protiprávního jednání. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je obsaženo vymezení pojmů: mládež, mladistvý, osoba blízká věku mladistvého a dítě. Dále zde jsou zmíněna epistomologická východiska, především pak trestní právo a s ním spojená kriminologie. Převážnou a podstatnou část tvoří faktory ovlivňující trestnou činnost. Jejich vymezení a vliv na vývoj jedince. Závěr práce je zaměřen na otázku prevence. Empirická část obsahuje výzkumné šetření, které se zabývá analýzou faktorů, které ovlivňují páchání trestné činnosti. Cílem bylo identifikovat sociální aspekty, které se nejčastěji v protiprávním jednání mladistvých vyskytují a potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. Výzkum byl prováděn kvantitativní formou za pomoci deskriptivní statistiky.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29375
Datum: 2013-11-11
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra pedagogiky a psychologie
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 35405


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
uhlířová_2013_dp.pdf 1.334Mb PDF Zobrazit/otevřít
uhlířová_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
uhlířová_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet