Managing a Family Business in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Managing a Family Business in the Czech Republic

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Managing a Family Business in the Czech Republic
Autor: Mašláň, Zbyněk
Vedoucí: Culík, Tomáš
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení rodinných podniku v České republice. Tato forma podnikání je v porovnání s jinými poměrně specifická a proto bylo nezbytné se na tyto specifika důkladněji zaměřit a to především na to nejdůležitější, kterým je propojení rodiny a podnikání. Teoretická část popisuje charakteristické rysy, typické pro toto podnikání. Vzhledem k tomu, že stále neexistuje žádná ustálená definice tohoto podnikání, jsou zde uvedeny tři možné definice, z nich každá pohlíží na rodinné podniky z jiného úhlu pohledu. Poměrně obsáhlá část je také věnována historii a vývoji rodinných firem. Déle jsou zde zahrnuty kapitoly o významu tohoto podnikání v České republice. Teoretická část se také zaměřuje na význam rodiny a její vliv na chod firmy. Poslední kapitola teoretické části se zabývá managementem rodinných firem. Praktická část je pojata formou dotazníkového šetření. Dotazník vytvořený za tímto účelem byl rozeslán majitelům rodinných firem z různých regionů České republiky. Na základě výsledků těchto dotazníků byly vytvořeny grafy znázorňující jednotlivé odpovědi od respondentů. Na konci praktické části jsou výsledky mého výzkumu shrnuty a zhodnoceny. Je zde také doporučení do budoucna.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29409
Datum: 2013-11-29
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav moderních jazyků a literatur
Studijní obor: Anglický jazyk pro manažerskou praxi
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 35443


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
mašláň_2013_dp.pdf 1.853Mb PDF Zobrazit/otevřít
mašláň_2013_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
mašláň_2013_op.doc 49Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet