Motivace zaměstnanců v přímé obslužné péči

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivace zaměstnanců v přímé obslužné péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Srbová, Božena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:08Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29553
dc.description.abstract Bakalářská práce "Motivace zaměstnanců v přímé obslužné péči" je zaměřena na úroveň motivace pracovníků v sociálních službách ve třech pobytových zařízeních poskytující sociální služby seniorům. Cílem je zjistit jaké prostředky hmotné a nehmotné motivace pracovníkům jednotlivá zařízení nabízí a jak jsou s těmito prvky zaměstnanci spokojeni. Teoretická část je zaměřena na problematiku motivace zaměstnanců, na celý proces motivace, typy motivace, teorie motivace a způsoby jakými mohou být sestaveny motivační programy, které by vedli k větší spokojenosti těchto pracovníků. V praktické části jsou stanoveny čtyři hypotézy, které jsou pomocí dotazníkového šetření shrnuty do grafů a tabulek.
dc.format 59 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace cs
dc.subject proces motivace cs
dc.subject typy motivace cs
dc.subject teorie motivace cs
dc.subject pracovník v sociálních službách cs
dc.subject pracovník přímé obslužné péče cs
dc.subject the motivation en
dc.subject process of motivation en
dc.subject types of motivation en
dc.subject motivation theory en
dc.subject a worker in social services en
dc.subject direct care worker en
dc.title Motivace zaměstnanců v přímé obslužné péči
dc.title.alternative Motivation of Employees in Direct Care Service
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis of "direct care staff motivation" is focused on the level of motivation of workers in the social services in three residential facilities providing social services for elderly people. The aim is to find out what tangible and intangible resources to each device offers motivation and how employees are satisfied with these elements. The theoretical part is focused on the issue of staff motivation, on the entire process of motivation, types of motivation, theories of motivation and the ways in which can be set up incentive programs, which would have led to a greater satisfaction of these workers. In the practical part are laid down four hypotheses, which are using the questionnaire investigation summarized in graphs and tables.
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35666
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
srbová_2013_dp.pdf 1.465Mb PDF View/Open
srbová_2013_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
srbová_2013_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account