Využití nástrojů marketingového mixu ve firmě XY pro získání nových zákazníků

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Využití nástrojů marketingového mixu ve firmě XY pro získání nových zákazníků

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Využití nástrojů marketingového mixu ve firmě XY pro získání nových zákazníků
Autor: Vystrčilová, Vladislava
Vedoucí: Kozák, Vratislav
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problémem nedostatku zákazníků ve firmě XY a tím, jak by je firma mohla získat pomocí nástrojů marketingového mixu. Zkoumá současný stav užívání těchto nástrojů ve firmě XY a pomocí analýz vyvozuje několik návrhů na vyřešení nedostatku zákazníků, se kterým se firma potýká. SWOT analýza odhaluje silné a slabé stránky firmy XY a také její příležitosti, kterých může využít a hrozby, kterých se musí vyvarovat. PEST analýza zjistila, na které faktory z makrookolí by se měla firma zaměřit. Porterova analýza pěti sil objevila velké množství současných konkurentů firmy. Z výsledků těchto analýz bylo navrženo několik řešení a k nim byla provedena časová, nákladová a riziková analýza.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29559
Datum: 2014-02-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 35676


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vystrčilová_2014_dp.pdf 2.466Mb PDF Zobrazit/otevřít
vystrčilová_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vystrčilová_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet