Paleo/primal: Stravovací praktiky v kontextu pluralizace životních stylů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Paleo/primal: Stravovací praktiky v kontextu pluralizace životních stylů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal
dc.contributor.author Matoušek, Miroslav
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:39Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:39Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29644
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na popis subkultury, která se odlišuje od majoritní společnosti nejen alternativními stravovacími praktikami a přijatými normami. Dále se soustředí na obecný popis členů, jejich motivaci, postoje a přístupy vyjádřených osobitým životním stylem, který zastupují. Cíle práce je ověřit poznatky získané pozorováním a prostudováním pramenů ve srovnání s empirickými šetřeními v podobě rozhovorů a dotazníku.
dc.format 70 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Životní styl cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject postoje cs
dc.subject motivace cs
dc.subject Lifestyle en
dc.subject values en
dc.subject attitude en
dc.subject motivation en
dc.title Paleo/primal: Stravovací praktiky v kontextu pluralizace životních stylů
dc.title.alternative Paleo/Primal: Eating Practices in the Context of Lifestyle Pluralization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis "Paleo/primal: Dietary practices in context of lifestyle pluralization", focuses on description of subculture, which is differentiating not only in alternative food habits and accepted norms from the majority culture. As well on generalized description of members, their motivation and attitude expressed with their own lifestyle. Goal was setup to verify the observation results and study of written sources compared with empiric methods repre-sented by interviews and questionnaire.
dc.description.department Katedra společenských věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35796
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
matoušek_2013_dp.pdf 1.448Mb PDF View/Open
matoušek_2013_vp.doc 17.71Kb Microsoft Word View/Open
matoušek_2013_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account