Reflexe a kritika působení pseudovědy ve výchově a vzdělávání

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Reflexe a kritika působení pseudovědy ve výchově a vzdělávání

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Reflexe a kritika působení pseudovědy ve výchově a vzdělávání
Autor: Skoupá, Markéta
Vedoucí: Dolák, Antonín
Abstrakt: ABSTRAKT V mé práci jsem se zaměřila na pseudovědecká schémata založená na funkčním a stabilním obrazu světa, protože právě tato forma pseudovědy může představovat vážný kulturní problém a to především, pokud se objeví ve vzdělávání. Cílem práce je najít pozitiva prvků pseudovědy ve vzdělávání a kriticky určit, do jaké míry se pseudověda ve vzdělávání smí či nesmí objevovat. Pro tento účel jsem se zaměřila na waldorfskou pedagogiku a teorii inteligentního plánu. Zvolený problém jsem řešila pomocí argumentační analýzy a komparace této argumentace. Pozitivní stránky pseudovědy ve vzdělávání jsou zanesení duchovních a etických hodnot do vzdělávání. Největší nebezpečí spočívá v záměně toho, co přísluší víře, ideálům, přesvědčením a co přísluší vědě. Proto se pseudověda nesmí směšovat s vědeckým poznáním. Práce mimo jiné ukazuje kontext, ze kterého zájem o pseudovědu vychází a doporučuje aplikovat některé pozitivní prvky pseudovědy do všeobecného vzdělávání. Díky včlenění těchto hodnot do vyučování by mohlo k rizikovému jednání docházet v menší míře.
URI: http://hdl.handle.net/10563/29652
Datum: 2013-11-11
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra společenských věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 35810


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
skoupá_2013_dp.pdf 2.587Mb PDF Zobrazit/otevřít
skoupá_2013_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
skoupá_2013_op.doc 56Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet