Rodina a její vliv na jedince

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Rodina a její vliv na jedince

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Rodina a její vliv na jedince
Autor: Hudcová, Silvie
Vedoucí: Mazánková, Libuše
Abstrakt: Práce na téma "Rodina a její vliv na jedince" se zabývá úlohou rodiny v průběhu života člověka, která plní důležité funkce, zajišťující zdravý fyziologický a psychický vývoj dítěte. Interakce mezi členy rodiny (rodiči a dětmi, prarodiči a dětmi, sourozenci) je stěžejní pro utváření citového rodinného klima. Podnětné prostředí, láska, pochopení, bezpečí, jistota, harmonické vztahy, domov, pocit, že jsem milován, jsou základní pilíře vyvážené rodinné výchovy. Dítě se zde učí důvěře, přijímat mužské a ženské role, spolupracovat s druhými, získává hodnotový systém, kulturní vzory a morální vybavenost. Toto téma má celospolečenský význam, neboť rodina je odrazem společnosti a odráží změny, které v ní probíhají. Nelze opomenout fakt, že rodinné prostředí ovlivňuje každého z nás a uvědomění si důležitosti tohoto společenství, povede ke zkvalitnění rodinné výchovy. Práce je členěna do čtyř kapitol podle obsahové souvislosti. Podkapitoly konkrétní problematiku osvětlují a rozvíjí.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2985
Datum: 2006-12-08
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 1004307


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hudcová_2007_bp.pdf 687.0Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet