Marketingová komunikace B2B ve firmě Hydac, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová komunikace B2B ve firmě Hydac, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan
dc.contributor.author Slyšková, Natália
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:37:23Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3014
dc.description.abstract Bakalářská práce zkoumá v teoretické části jednotlivé nástroje marketingové komunikace a snaží se uvést do problematiky v oblasti B2B. Popisuje a porovnává různé formy teoretických definici. Také ukazuje na využívání komunikace v praxi a přibližuje jednotlivé části marketingového mixu. Pro zpracováni analytické části jsem si vybrala firmu Hydac, s.r.o. , která se pohybuje na průmyslových trzích. Důraz je kladen na public relations, podporu prodeje a sponzoring. Chci ukázat, že využívaní marketingu v oblasti průmyslových podniků má rozdílné metody, formy a prvky jako je tomu u klasickém spotřebitelském marketingu. Cílem práce je popsání průběhu jednotlivých komunikací, ale i zhodnocení, zda jsou prostředky využívané v plné míře a v kterých oblastech by bylo možné jejich použiti zefektivnit. cs
dc.format 63 s., 6 s. příloh. cs
dc.format.extent 1557716 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject Marketing cs
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject Trh organizací cs
dc.subject B2B cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Marketing en
dc.subject Marketing Communication en
dc.subject Market of Organizations en
dc.subject B2B en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.title Marketingová komunikace B2B ve firmě Hydac, s.r.o. cs
dc.title.alternative Marketing Communication B2B in company Hydac, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Monika
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis is exploring individual elements of marketing communica-tion and is trying to initiate in to the B2B problematic. Describes and compares different parts of theoretical definitions. Also pointing on exercising of communication in praxis and interprets an individual part of marketing mix. For the analytic part of my thesis, I decided to chose Hydac, s.r.o. company, because this company takes part on industrial markets. Public relations, sale promotion and sponsoring are developed to high standard. I would to show, that exercising of marketing on a field of industrials company's has different methods, forms and elements like in B2C. The main point of my thesis is to describe and evaluate individual communications, if the elements are in use, how much are they implemented and in which fields they need to work more effective. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6397
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
slyšková_2007_bp.pdfBlocked 1.485Mb PDF View/Open
slyšková_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
slyšková_2007_op.doc 1.201Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account