Marketingová komunikace Restaurace Sunset

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Marketingová komunikace Restaurace Sunset

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Marketingová komunikace Restaurace Sunset
Autor: Cápíková, Petra
Vedoucí: Kocourek, Josef
Abstrakt: Bakalářská práce zabývající se tématem Marketingové komunikace restaurace Sunset ve své teoretické části popisuje marketing služeb, základní vlastnosti služeb a životní cyklus, marketingový mix služeb a také samotnou marketingovou komunikaci v rámci služeb. Teoretická část je zakončena vymezením metodologie práce, která je podstatná pro potřeby praktické části. Součástí metodologie jsou také výzkumné otázky určené k ověření. Praktická část popisuje jednotlivé složky makroprostředí, zahrnující situační možnosti dané lokality, dále složky mikroprostředí, nastiňující aktuální situaci podniku, jeho cílovou skupinu, stěžejní dodavatele a zejména porovnání s konkurenčními subjekty. Součástí praktické části je SWOT analýza popisující aktuální marketingovou situaci daného podniku a také samotná kapitola zabývající se marketingovou komunikací restaurace. Práci uzavírá dotazníkové šetření, na jehož základě jsou ověřeny výzkumné otázky a definována závěrečná doporučení v rámci marketingové komunikace restaurace.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30352
Datum: 2014-01-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 36749


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
cápíková_2014_dp.pdf 2.873Mb PDF Zobrazit/otevřít
cápíková_2014_vp.doc 154.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
cápíková_2014_op.doc 147Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet