Vstup značky Tiger na Český trh

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vstup značky Tiger na Český trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Konečná, Žaneta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:22Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:22Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30465
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vstupu firmy na zahraniční trh. V teoretické části práce se autorka zabývá marketingem na mezinárodním trhu a také formuluje specifika interkulturního marketingu. Cílem práce je analyzovat vnímání produktů obchodního řetězce Tiger, zvažující vstup na český trh, českým spotřebitelem. V praktické části autorka využívá teoretického základu pro charakteristiku firmy Tiger, analýzy její konkurence a pozornost věnuje specifikům českého spotřebitele. Následně provede průzkum, kterým zjišťuje, jak spotřebitelé hodnotí produkty Tiger v jednotlivých kategoriích. Konfrontací primárních a sekundárních informací zjišťuje autorka, jak by český spotřebitel vnímal produkty Tigeru a podá firmě návrhy a doporučení ohledně vstupu na český trh.
dc.format 100 s. (104 666 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mezinárodní marketing cs
dc.subject globální marketing cs
dc.subject interkulturní marketing cs
dc.subject kulturní faktory cs
dc.subject český spotřebitel cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject kulturní aspekty v marketingu cs
dc.subject výzkum trhu cs
dc.subject produkt cs
dc.subject cena cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject analýza trhu cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Hofstedeho kulturní dimenze cs
dc.subject globální branding cs
dc.subject filozofie značky cs
dc.subject kultura a spotřební chování cs
dc.subject joint venture cs
dc.subject analýza cílových skupin cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject obchod Tiger cs
dc.subject International marketing en
dc.subject global marketing en
dc.subject intercultural marketing en
dc.subject culture factors en
dc.subject czech consumer en
dc.subject marketing mix en
dc.subject cultural aspects in marketing en
dc.subject market research en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject distribution en
dc.subject competitors analyses en
dc.subject market analyses en
dc.subject SWOT analyses en
dc.subject Hofstede´s cultural dimensions en
dc.subject global branding en
dc.subject brand philosophy en
dc.subject culture and consumer behaviour en
dc.subject joint venture en
dc.subject target group analyses en
dc.subject competitors strategy en
dc.subject the Tiger company en
dc.title Vstup značky Tiger na Český trh
dc.title.alternative Introducing the Tiger Brand to the Czech Market
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rožek, Michal
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis concerns entering a firm on the foreign market. In the theoretical part, the author deals with international marketing and formulates the specifics of intercultural marketing as well. The aim of this thesis is to analyze the perception of Tiger´s products from the Czech consumer´s point of view. In the practical part, the author uses the fundamentals mentioned in the theoretical part to characterize the Tiger company, to make a competitor analysis and to define the specifics of the Czech consumers. Afterwards, the author does the research which aim is to find out how Czech costumers evaluate the Tiger´s products in the specified category. According to the primary and secondary data the author finds out how would Czech costumer perceives the Tiger´s products and gives suggestions and recommendations to the Tiger company related to entering Tiger into the Czech market.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36886
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
konečná_2014_dp.pdf 2.286Mb PDF View/Open
konečná_2014_vp.doc 152Kb Microsoft Word View/Open
konečná_2014_op.doc 157Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account