Působení reklamní fotografie na recipienty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Působení reklamní fotografie na recipienty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horňák, Pavel
dc.contributor.author Kalferstová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:34Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:34Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30509
dc.description.abstract Diplomová práce se zaobírá otázkou reklamní fotografie a jejího působení na recipienty. V teoretické části se práce zabývá definicí reklamních prostředků s důrazem na komunikační proces, dále definicí reklamní fotografie s vymezením její historie a druhové-ho či žánrového rozdělení a především definováním faktorů, které ovlivňují působení reklamní fotografie na recipienty. V praktické části se diplomová práce snaží pomocí výzkumu zjistit, jaké faktory se ve vybraných reklamních fotografiích nejvíce vyskytují, jaká původní idea vedla tvůrce k realizaci fotografie a jak vybrané reklamní fotografie na respondenty působí. V projektové části diplomové práce pak dochází ke komparaci původní autorské idey a konečného působení na respondenty s doporučením, co by mohlo být uděláno lépe, na základě čehož je vytvořen manuál, jak vytvořit fungující reklamní fotografii.
dc.format 91 s. (190 537 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reklama cs
dc.subject reklamní prostředky cs
dc.subject reklamní fotografie cs
dc.subject druhy reklamní fotografie cs
dc.subject výtvarné prvky v reklamě cs
dc.subject žánr v reklamě cs
dc.subject emoce v reklamě cs
dc.subject postavy v reklamě cs
dc.subject barvy v reklamě cs
dc.subject advertisement en
dc.subject advertising means en
dc.subject advertising/ commercial photography en
dc.subject types of advertising photography en
dc.subject artistic elements in an advertisement en
dc.subject genres of an advertisement en
dc.subject emotion in an advertisement en
dc.subject characters in an advertisements en
dc.subject colours in an advertisement en
dc.title Působení reklamní fotografie na recipienty
dc.title.alternative Effect of Advertising Photography on Recipients
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Banyar, Milan
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the topic of advertising photography and its impact on recipients. In the theoretical part, the thesis deals with the definition of advertising means with emphasis on the process of communication, furthermore, on the definition of advertising photography with stress on its history and its division into categories or genres, and mainly emphasis on the definition of the phenomena which influence the advertising photography impact on recipients. The practical part of the thesis documents which phenomena occur the most in the chosen advertising photography, what was the original idea that led the photographers to the realization of the photography, and what impact have the selected photography on recipients. All the results of this part were reached via research. In the project part, the thesis arrives at comparison of the original idea of the author, and to the final impact on recipients with the suggestion what could be done in a better way which stands as the basis for creating the manual, and how to create a functional advertising photography.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36979
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-15


Files in this item

Files Size Format View
kalferstová_2014_dp.pdf 5.504Mb PDF View/Open
kalferstová_2014_vp.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open
kalferstová_2014_op.doc 160.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account