Nové trendy v marketingové komunikaci - virální marketing

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nové trendy v marketingové komunikaci - virální marketing

Show simple item record

dc.contributor.advisor Banyar, Milan
dc.contributor.author Lukáč, Peter
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:37Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:37Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30517
dc.description.abstract Tato diplomová práce je primárně zaměřená na problematiku virálního marketingu. Teoretická část práce si klade za cíl komplexní zmapování jednotlivých aspektů virálního marketingu, přičemž pozornost je věnována především rozdělení virálních sdělení dle klíčových atributů. Analytická část práce se zabývá rozborem konkrétních virálních kampaní a jejich rozdělením na základě předem vymezeného teoretického rámce. Druhá část analýzy je věnována průzkumu uživatelského chování při sdílení obsahu v rámci sociálních médií, která pro šíření virálních sdělení hrají zásadní roli. V projektové části je pak na základě získaných poznatků vypracován návrh fiktivní virální kampaně, která využívá kombinace vybraných nástrojů digitálního marketingu.
dc.format 129 s. (203 042 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject virální marketing cs
dc.subject digitální marketing cs
dc.subject interaktivní kampaň cs
dc.subject sociální média cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject sdílení obsahu cs
dc.subject virtuální realita cs
dc.subject viral marketing en
dc.subject digital marketing en
dc.subject interactive campaign en
dc.subject social media en
dc.subject social networks en
dc.subject content sharing en
dc.subject virtual reality en
dc.title Nové trendy v marketingové komunikaci - virální marketing
dc.title.alternative New Trends in Marketing Communication - Viral Marketing
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šula, Tomáš
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This Diploma thesis is primarily focused on viral marketing issues. The theoretical part of the thesis aims to bring comprehensive description of particular aspects of viral marketing, while all the attention is mainly paid to division of viral communication according to some key attributes. The analytical part of the thesis deals with analysis of particular viral campaigns and their division based on formerly defined theoretical framework. The second part of the analysis is dedicated to users' behaviour research in terms of sharing content within social media, which are crucial mediator for spreading viral messages. The project part attends to create a fictional draft proposal of a viral campaign, which incorporates combination of selected digital marketing tools.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36987
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
lukáč_2014_dp.pdf 2.603Mb PDF View/Open
lukáč_2014_vp.doc 154Kb Microsoft Word View/Open
lukáč_2014_op.doc 153Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account