Účinnost vybraných témat sociální reklamy na studenty vysokých škol do 26 let

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Účinnost vybraných témat sociální reklamy na studenty vysokých škol do 26 let

Show full item record

No preview available
Title: Účinnost vybraných témat sociální reklamy na studenty vysokých škol do 26 let
Author: Harantová, Lenka
URI: http://hdl.handle.net/10563/30673
Date: 2008-07-16
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 180
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce se zabývá problematikou sociální reklamy v České republice. Konkrétně se zaměřuje na vnímání sociální reklamy cílovou skupinou vysokoškolských studentů do 26 let a je tématicky orientována na kouření, alkohol, pohlavně přenosné choroby a bezpečnost silničního provozu. Hlavním řešitelským cílem je prohloubení poznatků o sociální reklamě v komparaci s reklamou komerční a formulace doporučení pro zvýšení její účinnosti vůči vysokoškolským studentům do 26 let. Teoretická východiska řešení vycházejí z pojetí základních pojmů a jejich vývojové proměny, z logiky výběru tématických okruhů sociální reklamy s přihlédnutím k jejím recipientům i zadavatelům a z nástinu metodických problémů měření jejich účinnosti.Terénní výzkum byl proveden metodou dotazníkového šetření a polostrukturovanými rozhovory s vybranými odborníky z praxe, ale i z akademické půdy a s lékaři. Cenné informace přinesla dále aplikovaná metoda focus group. Respondenty byli opět vysokoškoláci. V souladu s řešitelskými záměry přinesla disertační práce nové teoretické poznatky o podstatě sociální reklamy v návaznosti na reklamu komerční a její sociálně laděnou variantu. Zvýšení účinnosti sociální reklamy je možno dosáhnout vhodnou volbou společensky významných tematických okruhů, vhodných prostředků a metod její implementace, využitím působivých sociálních apelů a kombinací všech faktorů, které mohou minimalizovat škodlivé důsledky selhání jednotlivců i společenských skupin a přispět ke zvýšení kvality života populace.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
harantová_2008_dp.pdf 2.992Mb PDF View/Open
harantová_2008_vp.pdf 1.403Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account