Účinnost vybraných témat sociální reklamy na studenty vysokých škol do 26 let

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Účinnost vybraných témat sociální reklamy na studenty vysokých škol do 26 let

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Účinnost vybraných témat sociální reklamy na studenty vysokých škol do 26 let
Autor: Harantová, Lenka
URI: http://hdl.handle.net/10563/30673
Datum: 2008-07-16
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 180
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce se zabývá problematikou sociální reklamy v České republice. Konkrétně se zaměřuje na vnímání sociální reklamy cílovou skupinou vysokoškolských studentů do 26 let a je tématicky orientována na kouření, alkohol, pohlavně přenosné choroby a bezpečnost silničního provozu. Hlavním řešitelským cílem je prohloubení poznatků o sociální reklamě v komparaci s reklamou komerční a formulace doporučení pro zvýšení její účinnosti vůči vysokoškolským studentům do 26 let. Teoretická východiska řešení vycházejí z pojetí základních pojmů a jejich vývojové proměny, z logiky výběru tématických okruhů sociální reklamy s přihlédnutím k jejím recipientům i zadavatelům a z nástinu metodických problémů měření jejich účinnosti.Terénní výzkum byl proveden metodou dotazníkového šetření a polostrukturovanými rozhovory s vybranými odborníky z praxe, ale i z akademické půdy a s lékaři. Cenné informace přinesla dále aplikovaná metoda focus group. Respondenty byli opět vysokoškoláci. V souladu s řešitelskými záměry přinesla disertační práce nové teoretické poznatky o podstatě sociální reklamy v návaznosti na reklamu komerční a její sociálně laděnou variantu. Zvýšení účinnosti sociální reklamy je možno dosáhnout vhodnou volbou společensky významných tematických okruhů, vhodných prostředků a metod její implementace, využitím působivých sociálních apelů a kombinací všech faktorů, které mohou minimalizovat škodlivé důsledky selhání jednotlivců i společenských skupin a přispět ke zvýšení kvality života populace.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
harantová_2008_dp.pdf 2.992Mb PDF Zobrazit/otevřít
harantová_2008_vp.pdf 1.403Mb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet