Možnosti a meze využití fuzzy logiky pro řešení problémů ekonomiky a managementu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti a meze využití fuzzy logiky pro řešení problémů ekonomiky a managementu

Show simple item record

dc.contributor.author Bezděk, Václav
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:29Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:29Z
dc.date.issued 2008-08-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30675
dc.description.abstract Růst literatury zabývající se fuzzy logikou je v poslední době charakterizován jako explozivní. Doposud však neexistuje ucelený průzkum využívání fuzzy logiky při řesení problémů ekonomiky a managementu. Cílem disertační práce je právě tato analýza. Analýza současného využívání fuzzy logiky v českých podnicích. V předložené práci jsou nejprve popsány hlavní pojmy a principy při práci s fuzzy logikou. Dále popsány buď zcela nové konkrétní možné aplikace, nebo již publikované, ověřené. Dále vyhodnocený výzkum, který mapuje jak moc je fuzzy logika využívaná a co brání jejímu většímu rozmachu v českých firmách. Pro úspěšné setrvání podniku na trhu je zapotřebí, aby si i nadále upevňoval své postavení, měl ujasněný strategický plán pro svou budoucí existenci a nadále si udržoval konkurenční výhodu. Tu by mu mohlo přinést inovativní a zároveň výhodné řešení některých problémů, se kterými se potýká. Uskutečněný výzkum ukazuje, že fuzzy logika je pro řešení řady problémů výhodnější než doposud používané metody. A provedený průzkum zase ukazuje, že aplikace fuzzy logiky by českými podniky byla akceptovatelná. Tato práce tak může plnit roli seznamovacího textu s fuzzy logikou pro všechny, kdo chtějí své problémy řešit jiným, výhodnějším způsobem.
dc.format 116
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fuzzy logika cs
dc.subject fuzzifikace cs
dc.subject fuzzy inference cs
dc.subject deffuzifikace cs
dc.subject znalost fuzzy logiky cs
dc.subject využívání fuzzy logiky cs
dc.subject fuzzy logic en
dc.subject fuzzification en
dc.subject fuzzy inference en
dc.subject defuzzification en
dc.subject knowledge of fuzzy logic en
dc.subject the use of fuzzy logic en
dc.title Možnosti a meze využití fuzzy logiky pro řešení problémů ekonomiky a managementu
dc.title.alternative Possibilities and limits of fuzzy logic to solve problems of economics and management
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Ivánek, Jiří
dc.contributor.referee Klímek, Petr
dc.date.accepted 2014-04-29
dc.description.abstract-translated The expansion of fuzzy logic concerned literature is characterized as explosive. Yet, there is not any coherent research dealing with using of fuzzy logic in solving economical and management problems to date. This analysis is the aim of the dissertation work - we analyze recent use of fuzzy logic in Czech business companies. The paper describes main terms and principles of fuzzy logic, brand new or already published and verified specific alternatives of application, and concluded research which is mapping the using of fuzzy logic in Czech business companies and difficulties of its expansion among them. It is necessary for a business company which endeavours to remain in the market to stabilize its position, to have straight strategic plan for its future existence and to maintain a competitive advantage. This advantage could be the innovative and favourable solving of some problems which the company is dealing with. The research we realized shows that fuzzy logic is more advantageous than so far used methods in solving many problems, and that the application of fuzzy logic would be acceptable for Czech business companies. Thus, this paper can play the role of introducing of fuzzy logic for everybody, who wants to solve their problems in another and advantageous way.
dc.description.department Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37201
dc.date.submitted 2014-02-07


Files in this item

Files Size Format View
bezděk_2008_dp.pdf 1.621Mb PDF View/Open
bezděk_2008_vp.pdf 1.092Mb PDF View/Open
bezděk_2008_op.pdf 815.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account