Uplatňování práv dítěte v rozvodovém řízení

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Uplatňování práv dítěte v rozvodovém řízení

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Uplatňování práv dítěte v rozvodovém řízení
Autor: Mašterová, Marie
Vedoucí: Vaňková, Zdeňka
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá uplatňováním práv dítěte rozvodovém řízení. Teoretická část práce je tvořena definicí rodiny, její funkcí, dále pak rozvodem a jeho důsledky, problema-tikou rozvodové a porozvodové péče o děti v ČR. Dále jsem do této části zahrnula práva dítěte. Tato kapitola je také rozdělena do několika podkapitol. Součástí práce je praktická část zaměřená na konkrétní případy z praxe pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí, doplněná o otázky na vedoucí pracovnici orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Důraz kladu na důležitost institutů zajišťující ochranu práv dětí a spolupráci mezi organizacemi. V důsledku legislativní úpravy, kdy k 1.1.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., který navazuje na "starý" zákon o rodině č. 94/ 1963 Sb. a vzhledem k tomu, že mám již práci rozpracovanou, je v práci použita komparace.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30740
Datum: 2011-11-30
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Katedra práva a právní vědy
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 29195


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
mašterová_2011_dp.pdf 5.062Mb PDF Zobrazit/otevřít
mašterová_2011_vp.doc 54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
mašterová_2011_op.pdf 234.2Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet