Formy vzdělávání mimořádně nadaných dětí

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Formy vzdělávání mimořádně nadaných dětí

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Formy vzdělávání mimořádně nadaných dětí
Autor: Pavlišová, Ludmila
Vedoucí: Machů, Eva
Abstrakt: Obsahem a cílem bakalářské práce je podat informace o současném stavu vzdělá-vání mimořádně nadaných dětí, protože i v této oblasti vzdělávání došlo k postup-nému ověřování a zavádění výstupů z různých provedených výzkumů, které byly uskutečněny a zaměřovaly se na danou problematiku. Tyto výstupy umožnily vý-voj a postup k vytváření nového učebního kurikula. Bakalářská práce si tak dává za úkol zjistit současný stav na našich školách a ukázat, že relativně nové alterna-tivní techniky a postupy používané ve vzdělávání mimořádně nadaných dětí mají své místo při zkvalitňování vyučování nejenom nadaných dětí, ale zároveň ukazují, jak si váží společnost svého tzv. "zlata", které společnosti pomůže obstát v konkurenci. Bakalářská práce chce také ukázat, že alternativní formy vzdělávání pomáhají i učitelům zorientovat se v přístupech k mimořádně nadaným žákům a rozvinout tak jejich kognitivní schopnosti na maximum. Že je nutné a možné ne-měřit všechny stejným metrem, ale používat individuální přístup, i když je ve třídě více dětí. Cílovou skupinou výzkumu budou děti integrováni v běžné třídě, ale s IVP pro nadané a děti ve třídě, kde jsou jen nadaní. Metoda, kterou jsme použily, je dotazník. Data, které získáme, budou zpracovány pomocí grafů, a odborné publikace.
URI: http://hdl.handle.net/10563/30799
Datum: 2014-06-26
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 37505


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
pavlišová_2014_dp.pdf 2.188Mb PDF Zobrazit/otevřít
pavlišová_2014_vp.doc 52Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
pavlišová_2014_op.doc 55.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet