Vliv strategické emoční inteligence na sebeuplatnění a karierní úspěch manažera

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv strategické emoční inteligence na sebeuplatnění a karierní úspěch manažera

Show full item record

No preview available
Title: Vliv strategické emoční inteligence na sebeuplatnění a karierní úspěch manažera
Author: Jayawardena, Chandana Liyanarachchi
URI: http://hdl.handle.net/10563/30806
Date: 2011-03-21
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 243
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Organizační schopnosti představují významnou část předpokladů pro podnikání. Lidský kapitál je jejich neodmyslitelnou součástí a studie ukazují, že lidská inteligence je podstatnou součástí duševního kapitálu. Pluralitní pohledy na inteligenci přispěly ke zvýšenému zájmu psychologů o přesné vymezení pojmu lidské inteligence. Zájem o výzkum v oblasti emoční inteligence (EI) vzrostl a nabyl důležitosti v polovině 90. let 20. století. Tento vývojový posun vedl k identifikaci EI jako významné formy inteligence. Na počátku výzkumu EI byl uváděn jen malý počet empiricky orientovaných výzkumných studií. Klíčovými nevyřešenými otázkami jsou metody hodnocení EI a platnost daných zjištění napříč kulturami. Předložená práce je zaměřena na vyplnění této mezery ve výzkumu a uvádí závěry empirického zkoumání vlivu a důsledků EI v pracovním životě. Ve výzkumu EI byly použity profesní sebeprosazení (OSE) a profesní úspěch jako charakteristiky profesního života. Cílem předložené studie je prozkoumat vliv strategické EI na profesní úspěch a profesní sebeprosazení (OSE) manažerů z různého sociokulturního a geografického prostředí. Pro výzkum vlivu EI byla vybrána strategická EI (zvládání emocí per se), protože tato charakteristika EI je předmětem zájmu řady publikovaných studií. Předložená studie zkoumá znaky a důsledky strategické EI manažerů z různého sociokulturního a geografického prostředí. Specifickou oblastí zájmu bylo studium vlivu strategické EI na profesní úspěch. Pro naši studii byly po důkladném posouzení vybrány státy Srí Lanka a Česká republika. Důraz byl kladen zejména na sociodemografické ukazatele těchto zemí. Studie je zaměřena na výzkum vlivu strategické EI na kariéry 186 odborníků z oblasti bankovnictví a financí v těchto dvou zemích. Byly provedeny deskriptivní a srovnávací analýzy s použitím různých způsobů hodnocení EI. Výsledky výzkumu přispěly k rozšíření vědeckého poznání v oblasti dosavadní teorie i praxe. Zejména při posuzování vlivu strategické EI na profesní sebeprosazení (OSE) a profesní úspěch v různém sociodemografickém prostředí. Studie přináší také návod k provedení hloubkové analýzy a výzkumu v oblasti EI. Závěry výzkumu mohou sloužit k pochopení vlivu strategické EI ve výše zmíněných oblastech jak pro odborníky zaměřené na teoretické poznání tak také pro odborníky z praxe, event. ve výuce.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
jayawardena_2011_dp.pdf 3.225Mb PDF View/Open
jayawardena_2011_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
jayawardena_2011_op.pdf 974.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account