Koncept společenské odpovědnosti firem a jeho vliv na vznik externalit na trhu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Koncept společenské odpovědnosti firem a jeho vliv na vznik externalit na trhu

Show full item record

No preview available
Title: Koncept společenské odpovědnosti firem a jeho vliv na vznik externalit na trhu
Author: Vaněk, Jiří
URI: http://hdl.handle.net/10563/30833
Date: 2009-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 92
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Tato disertační práce se zaobírá problematikou konceptu společenské odpovědnosti firem a vlivem tohoto trendu na tvorbu externalit v tržním prostředí České republiky v souvislosti s firemním využíváním snížení základu daně v rámci zákona o daních z příjmů 568/1992 Sb. Práce je zaměřena na aktivity firem ve všech 3 oblastech společenské odpovědnosti (sociální, ekonomická a environmentální), kde v určitých případech dochází k nahrazování odpovědnosti veřejné správy soukromým sektorem. O vybrané aktivity si firmy jsou schopny snížit základ daně a tak ponížit i daňovou povinnost, což vyústí ve snížení příjmů do státního rozpočtu a alokaci finančních a nefinančních zdrojů firem na vybrané skupiny, ale zároveň dochází ke zvyšování užitku jiných zájmových stran v souladu se strategií státu.Hlavním řešitelským cílem je prohloubení poznatků o vlivu společenské odpovědnosti na tržní prostředí, zejména na tvorbu externalit na trhu a tvorba modelu diferenciace CSR firem z pohledu financování vybraných aktivit.Práce je členěna do několika částí. V úvodu je vysvětlen důvod volby tématu a důležitost se tímto tématem zaobírat. V následujících kapitolách je popisován současný stav řešené problematiky nejen u nás v ČR, ale také v zahraničí, se zaměřením nejen na teoretické podklady, ale také na praktický vliv.V kapitolách je zachycen také vývojový trend, aspekty společenské odpovědnosti firem a propojení s tvorbou externalit na trhu. Další část specifikuje cíle výzkumu, východiska analytických postupů ve formě hypotéz a výzkumných otázek, které byly následně po provedení dotazníkového šetření a vyhodnocení ověřeny.V další části byl vytvořen model, který poukazuje na vliv konceptu CSR na tvorbu externalit v tržním prostředí a model diferenciace firmy z pohledu financování CSR aktivit. Přínosy práce pro vědu, praxi a výuku jsou uvedeny v závěrečné kapitole.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
vaněk_2009_dp.pdf 1.907Mb PDF View/Open
vaněk_2009_vp.pdf 966.8Kb PDF View/Open
vaněk_2009_op.pdf 1.435Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account