Výchovou k závislosti?

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Výchovou k závislosti?

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Výchovou k závislosti?
Autor: Tkáčová, Michaela
Vedoucí: Tkáč, Juraj
Abstrakt: Tato bakalářská práce rozebírá témata problematiky prevence a výchovy v rodině závislého rodiče. Bakalářská práce se dělí na dvě části. V první, teoretické části je popsána závislost, prevence, výchova a rodina s výskytem závislostí, reakce dětí na závislost u rodičů a možnost přenášení drogových problémů z rodiče na dítě. Ve druhé, empirické části je uveden cíl výzkumného šetření, současný stav řešené problematiky, hypotézy, použité výzkumné metody, výzkumný vzorek, prezentace výsledků a nakonec samotné zhodnocení výzkumného šetření. Výzkumné šetření bylo prováděno v ambulanci pro léčbu závislostí a patologického hráčství. Výzkum se opírá o uvedenou teorii a výsledky z již provedených výzkumů. Zpracováno bylo celkem čtyřicet dotazníků. Na základě výzkumu došlo k potvrzení i vyvrácení určitých hypotéz. V závěru této práce je uvedeno několik možností sociální pedagogiky pro zlepšení stávajícího stavu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/31494
Datum: 2014-12-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: C 37711


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
tkáčová_2015_dp.pdf 1.189Mb PDF Zobrazit/otevřít None
tkáčová_2015_op.doc 58.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
tkáčová_2015_vp.pdf 150.5Kb PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet